90 cf21ec2f145221dd597b8627d5e0bdf5
|

Người lao động nghỉ hưu năm 2023 nhận lương mỗi tháng được bao nhiêu?

Rất nhiều người lao động quan tâm đến việc lương hưu của họ sẽ được tính như thế nào khi họ nghỉ hưu vào năm 2023.

Lương hưu là một trong những vấn đề mà người lao động quan tâm đặc biệt. Vì vậy, vào năm 2023, việc hưởng lương hưu sẽ diễn ra như thế nào?

Người lao động nghỉ hưu năm 2023 nhận lương mỗi tháng được bao nhiêu?
Người lao động nghỉ hưu năm 2023 nhận lương mỗi tháng được bao nhiêu?

Năm 2023, hầu hết các trường hợp tham gia Bảo hiểm Xã hội (BHXH) bao gồm cả bảo hiểm bắt buộc và tự nguyện, sẽ được hưởng lương hưu khi thỏa mãn hai điều kiện sau: đóng đủ 20 năm BHXH trở lên và đủ 60 tuổi 9 tháng đối với nam và đủ 56 tuổi đối với nữ.

Một số trường hợp đặc biệt, như người lao động làm việc trong môi trường độc hại, vùng khó khăn, hoặc mắc các bệnh hiểm nghèo, có thể xem xét được hưởng lương hưu trước độ tuổi nghỉ hưu quy định.

Mức lương hưu hàng tháng vào năm 2023 được áp dụng theo Nghị định 115/2015 của Chính phủ, với các điểm quan trọng như sau:

  • Người lao động nam đóng đủ 20 năm BHXH sẽ được hưởng 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH. Ngoài ra, mỗi năm đóng thêm sẽ được tính thêm 2%, với mức tối đa là 75%.
  • Người lao động nữ đóng đủ 15 năm BHXH sẽ được hưởng 45%. Tương tự, mỗi năm đóng thêm sẽ được tính thêm 2%, với mức tối đa cũng là 75%.

tang luong huu

Đối với những người lao động nghỉ hưu trước độ tuổi quy định do sức khỏe suy giảm, tỷ lệ hưởng lương hưu hàng tháng sẽ được tính giống như người nghỉ hưu đủ tuổi, nhưng sẽ giảm 2% cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định.

Mức lương hưu hàng tháng được tính dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH trung bình của một số năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, tùy thuộc vào thời điểm tham gia BHXH:

  • Đối với những người tham gia BHXH trước ngày 1/1/1995, mức lương hưu dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.
  • Đối với những người tham gia BHXH từ 1/1/1995 đến 31/12/2000, mức lương hưu dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.
  • Đối với những người tham gia BHXH từ 1/1/2001 đến 31/12/2006, mức lương hưu dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.
  • Đối với những người tham gia BHXH từ 1/1/2007 đến 31/12/2015, mức lương hưu dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.
  • Đối với những người tham gia BHXH từ 1/1/2016 đến 31/12/2019, mức lương hưu dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu.
  • Đối với những người tham gia BHXH từ 1/1/2020 đến 31/12/2024, mức lương hưu dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu. Từ ngày 1/1/2025 trở đi, mức lương hưu được tính dựa trên tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian tham gia BHXH.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *