Lãnh đạo khởi nghĩa hương khê là ai?
|

Lãnh đạo khởi nghĩa hương khê là ai?

Cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896) thường được coi là đỉnh cao của phong trào Cần Vương. Sự thất bại của cuộc nổi dậy này không chỉ kết thúc cuộc cống hiến của tầng lớp sĩ phu phong kiến Việt Nam trong việc chống lại thực dân Pháp trong suốt 10 năm, mà còn đánh dấu mất mát lãnh đạo quan trọng. Trong thời gian này, Đình nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng (1847 – 1895) đứng đầu lãnh đạo cuộc khởi nghĩa, và ông nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ tướng Cao Thắng (1864 – 1893).

Lãnh đạo khởi nghĩa hương khê là ai?
Lãnh đạo khởi nghĩa hương khê là ai?

Câu hỏi: Lãnh đạo khởi nghĩa hương khê là ai?

Giải đáp: Đáp án đúng là 

Giải thích: Trong cuộc khởi nghĩa Hương Khê, Phan Đình Phùng đóng vai trò lãnh đạo hàng đầu. Ngoài ra, còn có nhiều tướng lĩnh xuất sắc khác, trong đó tài năng của Cao Thắng nổi bật.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *